0932.78.78.87

Thiết bị giám sát hành trình Q3

2.500.000 VNĐ 1.900.000 VNĐ

  • Quản lý hiện trạng xe
  • Vị trí hiện tại của xe
  • giám sát nhiều xe trên cùng một màn hình, tại cùng thời điểm
  • Cảnh báo xe vi phạm quá tốc độ
  • Cảnh báo xe đổ hút nhiên liệu